Samtaleterapi

Hva kan jeg tilby deg? Jeg kan blant annet hjelpe deg hvis du har utfordringer i forhold til angst, sinnemestring, depresjon, uro, stress, ensomhet, traumer, lav selvtillit/selvfølelse eller problemer i relasjoner både privat og på jobb. Min "metode" handler om å se deg som menneske. Sammen skaper vi et trygt rom der du kan utforske alle dine personlighetstrekk, bli kjent med deg selv på en ekte måte. Hvem er du egentlig? Hvem vil du være? Hvordan kan du oppnå å være den personen du ønsker å være?

Jeg bruker min utdannelse som terapeut og coach kombinert med min livserfaring for å finne den beste måten å gjøre livet ditt bedre. Det kan for eksempel dreie seg om kartlegging av usunne mønstre når det gjelder søvn, kosthold, livsstil eller relasjoner. Vi utforsker måter å forstå hva som hindrer deg i å snu de negative mønstrene. Vi jobber også med visualiseringer, gestaltarbeid, musikk, dans og andre kreative uttrykk der det er naturlig. Det handler om å tørre å se seg selv ærlig, uten filter. Det vil åpne opp for nye ressurser i deg som vil gjøre ditt liv og verden til et bedre sted. Å LEVE, ikke bare overleve.

I våre møter bruker vi tid på å bli kjent, slik at den tilliten som oppnås legger grunnlaget for å utforske den indre verden på en trygg og spennende måte.

Livet har både mørke og lyse sider. Jeg tror kunnskap og forståelse om de mørke er viktig, men at det viktigste er å rette fokuset mot de lyse. På den måten kan man utvikle seg mot et rikt, engasjerende og spennende liv.

Parterapi

Jeg tar også i mot par i alle stadier av forholdet som har behov for støtte i sin relasjon. Vi jobber med forskjellige metoder med hovedvekt på Ikke-voldskommunikasjon og Imagoterapi.

Dialog

Jeg jobber også som Dialogfacilitator og tilbyr sammen med en kollega veiledede dialoger til bedrifter, organisasjoner, foreninger og andre grupper som ønsker å utvikle samhold, bedriftskultur og trivsel på arbeidsplassen eller i gruppen.

Mannsgrupper og Dialoggrupper

Jeg har selv erfart hvor kraftfullt arbeid i grupper kan være og jeg vil tilby ulike grupper fremover, både alene og i samarbeid med kollegaer. Se mer informasjon under Aktuelt.


Lag din egen hjemmeside gratis!